חשמל סטטי נגרם על ידי חיכוך של חומרים שונים זה בזה, כגון: נעלים על שטיח, בגד בכסא הרכב, בגד בגוף או בגד המחליק על ריפוד של רהיט.

כתוצאה מהחיכוך עלול להיווצר מתח סטטי של 10,000 וולט ויותר – מתח שדי בו כדי לגרום נזק, לחולל ניצוצות העלולים לגרום להתלקחות ושריפה, ולא פחות חשוב מכך, לגרום לאנשים בסביבה להרגשה רעה עד כדי חוסר יכולת תפקוד כראוי.

חשמל סטטי הוא, איפוא, בעיה סביבתית הטומנת בחובה סיכונים מסיכונים שונים לעסקים, משרדים ובניינים, ומחייבת פתרון לפריקת החשמל הסטטי, כדי למנוע את תופעות הלוואי והסיכונים.

כל שטיח של חברת נובה הוא גם שטיח פורק חשמל סטטי 
תכונה חשובה זו מתאפשרת הודות לסיבי פחם היורדים משיער השטיח לגומי שבתחתיתו, פורקים את החשמל הסטטי והופכים אותו ללא מזיק.

 

שטיחי נובה עם השרות של נובה הופכים "בנין חולה – לבנין ירוק".

איך זה מתבצע בפועל? 
על כל שטיח עוברים לעתים אלפי אנשים ביום. שטיח הכניסה יפרוק את החשמל הסטטי מבגדי הדורכים עליו, וישאיר את הסביבה כשהיא נקייה מחשמל סטטי ומהשפעותיו השליליות.

כביסה חוזרת – רק משפרת
חשוב לדעת כי כביסה חוזרת ונשנית של השטיח, לא זו בלבד שלא תפחית את יעילותו, אלא אף תשפר את כושרו לפרוק חשמל סטטי, על ידי סילוק הלכלוך וחשיפת סיבי הפחם לבגדי העוברים ושבים.

שטיח פורק חשמל סטטי מנטרל את נזקי החשמל הסטטי
בדיקת מעבדה שבוצעה בפיקוח IBM בארה"ב מראה בבירור את ההבדלים בפריקת חשמל סטטי, בין שטיח פורק חשמל סטטי מבית נובה לבין שטיח אחר. התוצאות מדברות בעד עצמן:
רמה בטוחה של חשמל סטטי לאחר מעבר על שטיח פורק חשמל סטטי של נובה, לעומת חשמל סטטי ברמה מסוכנת (עד 16,000 וולט) לאחר מעבר על שטיח מסוג אחר.